Basketball Championships

5 Gold Ball National
Awards

image (13).png
image (13).png

GIRL'S VARSITY

BASKETBALL

2019

GOLD BALL NATIONAL CHAMPIONS

BASKETBALL-removebg-preview.png

GIRL'S VARSITY

BASKETBALL

2017

GOLD BALL NATIONAL CHAMPIONS

BASKETBALL-removebg-preview.png

GIRL'S VARSITY

BASKETBALL

2018

GOLD BALL NATIONAL CHAMPIONS

BASKETBALL-removebg-preview.png

GIRL'S VARSITY

BASKETBALL

2016

GOLD BALL NATIONAL RUNNER-UP

BASKETBALL-removebg-preview.png

GIRL'S VARSITY

BASKETBALL

2014

GOLD BALL NATIONAL RUNNER-UP

BASKETBALL-removebg-preview.png

3 Regional
Championships

image (12).png
image (12).png

GIRL'S VARSITY

BASKETBALL

2019

REGIONAL CHAMPIONS

BASKETBALL-removebg-preview.png

GIRL'S VARSITY

BASKETBALL

2016

REGIONAL CHAMPIONS

BASKETBALL-removebg-preview.png

GIRL'S VARSITY

BASKETBALL

2014

REGIONAL CHAMPIONS

BASKETBALL-removebg-preview.png

15 State
Championships

image (7).png
image (7).png

GIRL'S VARSITY

BASKETBALL

2019

STATE 

CHAMPIONS

2019 bb logo.png

GIRL'S VARSITY

BASKETBALL

2016

STATE 

CHAMPIONS

BASKETBALL-removebg-preview.png

GIRL'S VARSITY

BASKETBALL

2013

STATE 

CHAMPIONS

BASKETBALL-removebg-preview.png

GIRL'S VARSITY

BASKETBALL

2007

STATE 

CHAMPIONS

BASKETBALL-removebg-preview.png

GIRL'S VARSITY

BASKETBALL

2003

STATE 

CHAMPIONS

BASKETBALL-removebg-preview.png

GIRL'S VARSITY

BASKETBALL

2018

STATE 

CHAMPIONS

BASKETBALL-removebg-preview.png

GIRL'S JUNIOR HIGH

BASKETBALL

2015

STATE 

CHAMPIONS

BASKETBALL-removebg-preview.png

GIRL'S VARSITY

BASKETBALL

2010

STATE 

CHAMPIONS

BASKETBALL-removebg-preview.png

GIRL'S VARSITY

BASKETBALL

2005

STATE 

CHAMPIONS

BASKETBALL-removebg-preview.png

GIRL'S VARSITY

BASKETBALL

2002

STATE 

CHAMPIONS

BASKETBALL-removebg-preview.png

GIRL'S VARSITY

BASKETBALL

2017

STATE 

CHAMPIONS

BASKETBALL-removebg-preview.png

GIRL'S VARSITY

BASKETBALL

2014

STATE 

CHAMPIONS

BASKETBALL-removebg-preview.png

GIRL'S VARSITY

BASKETBALL

2009

STATE 

CHAMPIONS

BASKETBALL-removebg-preview.png

GIRL'S VARSITY

BASKETBALL

2004

STATE 

CHAMPIONS

BASKETBALL-removebg-preview.png

GIRL'S VARSITY

BASKETBALL

2001

STATE 

CHAMPIONS

BASKETBALL-removebg-preview.png

6 Regional & State
Runners-Up

image (7).png
image (12).png

GIRL'S VARSITY

BASKETBALL

2018

REGIONAL

RUNNER-UP

BASKETBALL-removebg-preview.png

GIRL'S VARSITY

BASKETBALL

2013

REGIONAL

RUNNER-UP

BASKETBALL-removebg-preview.png

GIRL'S VARSITY

BASKETBALL

2017

REGIONAL

RUNNER-UP

BASKETBALL-removebg-preview.png

GIRL'S VARSITY

BASKETBALL

2012

STATE

RUNNER-UP

BASKETBALL-removebg-preview.png

GIRL'S VARSITY

BASKETBALL

2015

STATE

RUNNER-UP

BASKETBALL-removebg-preview.png

GIRL'S VARSITY

BASKETBALL

2011

STATE

RUNNER-UP

2011 bb logo.png
New Genesis Hall of Honor Logo.png
New Genesis Hall of Honor Logo.png